Természet- és tájvédelmi
feladatok
Természet- és tájvédelmi
hatáskörök

A Hatóság természet- és tájvédelmi feladatai

Illetékességi területünk 3 nemzeti park igazgatóság (NPI) működési területével van átfedésben:
> Fertő-Hanság NPI
Illetékességi területünkön - a törvény erejénél fogva védett (ex lege) természeti területeket itt nem nevesítve - az alábbi országos jelentőségű védett természeti területek találhatóak:
Fertő-Hanság NPI működési területén:
  > Fertő-Hanság Nemzeti Park
  > Pannonhalmi TK
  > Soproni TK
  > Szigetközi TK
  > Bécsi-domb TT
  > Ikva-patak menti TT
  > Liget-patak menti TT
  > Nagycenki Hársfasor TT
  > Pannonhalmi Arborétum TT
  > Soproni Botanikus Kert TT
Természetvédelmi hatósági feladatok
  - a természetvédelmi engedélyek szakmai előkészítése, tartalmi követelményeinek meghatározása, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) szerint gyakorolt, a természeti értékek és területek védelmével, hasznosításával kapcsolatos természetvédelmi hatósági eljárásokban (lásd alább részletesen); együttműködés a Hatósági Osztállyal a természetvédelmi bírságok, kötelezések ügyében, ingatlan-nyilvántartási bejegyzések kezdeményezésében és egyéb fellebbezést eredményező, összetett természetvédelmi ügyekben;
  - a természetvédelmi szakvéleményezési feladatok ellátása országos jelentőségű védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárások során, barlang védőövezetében végzendő tevékenységek esetében (Tvt. 39. §, 51. §);
  - részvétel a 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján a kártalanításra vonatkozó kérelmek elbírálásában, azok szakmai megalapozásában;
  - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 hálózat) védelmi céljainak érvényesítése a hatóság hatósági, szakhatósági munkája és a véleményezési jogkörök gyakorlása során, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint;
  - szakhatósági állásfoglalás vízjogi engedélyezési eljárásokban védett természeti területek, Natura 2000 területek esetében, illetve települések külterületén (felszíni vízilétesítmény építése, átalakítása, megszüntetése, vízimunka végzése);
  - a környezeti előzetes vizsgálatok és a környezeti hatásvizsgálatok véleményezése, szakági állásfoglalás a környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélyekhez;
  - szakági állásfoglalás a külön jogszabályban meghatározott, környezetvédelmi szempontból történő határértékek megállapítására vonatkozó, védett természeti területet érintő, vagy arra kihatással járó hatósági eljárásokban;
  - a megyei és települési környezetvédelmi programok és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készülő környezeti vizsgálatok táj- és természetvédelmi szempontú véleményezése;
  - a megyei és települési környezetvédelmi programok, a települési önkormányzatok természetvédelmi rendelet- és határozat tervezeteinek, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készülő környezeti vizsgálatok táj- és természetvédelmi szempontú véleményezése; az illetékességi területünkön működő önkormányzatok segítése természetvédelmi hatósági feladataik ellátásában;
  - a Washingtoni egyezmény (CITES) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, nyilvántartások vezetése, bizonylatok és igazolások kiállítása, hatósági ellenőrzések; lásd alább részletesen);
  - kapcsolattartás és együttműködés a védett természeti területek kezelését ellátó, a védett természeti területek és értékek nyilvántartását vezető, valamint a megyei és települési rendezési tervek táj- és természetvédelmi szempontú véleményezését végző nemzeti park igazgatóságokkal, továbbá a helyszíni intézkedésre jogosult természetvédelmi őrszolgálattal, az egységes szemléletű táj- és természetvédelmi feladatellátás érdekében; a hatóság által kiadott kutatási engedélyek, illetve a beérkező jelentések alapján adatszolgáltatás a Nemzeti Park Igazgatóságok részére, a hatósághoz beérkező adatok, információk és jelentések alapján a Nemzeti Park Igazgatóságok folyamatos informálása;
  - részvétel a táj- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, azok szakmai véleményezésében.