Központi épület:
9021 Győr, Árpád u. 28-32.
Telefon: 00 - 36 - 96 / 524 - 000
Telefax: 00 - 36 - 96 / 328 - 031
Környezetvédelmi Mérőközpont:
9028 Győr, Török Ignác u. 68.
Telefon: 00 - 36 - 96 / 514 - 172
Telefax: 00 - 36 - 96 / 514 - 171
Levelezési cím: 9002 Győr, Postafiók: 471.
Központi e-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu
Központi e-mail: termeszetvedelem@gyor.gov.hu
Ügyeleti telefon (munkaidőn kívül): 00 - 36 - 20 / 946 - 3772
Dr. Buday Zsolt főosztályvezető helyettes: 00 - 36 - 96 / 524 - 003

Zöld Pont Iroda

Ügyfélszolgálat
Zöld Pont Iroda címe: 9021 Győr, Árpád út 28-32.
Zöld Pont Iroda telefonszáma: 00 - 36 - 96 / 524 - 001
Zöld Pont Iroda faxszáma: 00 - 36 - 96 / 524 - 010
Zöld Pont Iroda e-mail címe: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu
Zöld Pont Iroda e-mail címe: termeszetvedelem@gyor.gov.hu
Országos Zöld Szám: 06 - 80 - 40-11-11

TÁJÉKOZTATÁS
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság új neve
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Természetvédelmi Osztály

Illetékességi terület megváltozott Győr-Moson-Sopron megyére.
A Komárom-Esztergom megyei környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság Tatabányán a Tatabányai Járási Hivatalba költözött.

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Magyarország idén is csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz, mely 2016. november 19-27. között kerül megrendezésre. „Többet ésszel, mint csomagolással!” jelmondattal. A kampányhoz csatlakozni vágyók jelentkezését és ötleteit 2016. november 6-ig várjuk. A Hétről, illetve a csatlakozás módjáról a kampány honlapján (www.hulladekcsokkentesihet.hu) nyújtunk részletesebb információt, az egyszerűbb egyéni vállalásokat pedig a www.vallalom.eu honlapon tehetik meg.
Reméljük, hogy Önöket is a regisztrálók között köszönthetjük!


TÁJÉKOZTATÓ
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III.31.) FM rendeletben meghatározott
igazgatási szolgáltatási díj és konzultációs díj megfizetése a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal előirányzat felhasználási számla
nevű,
10033001-00299633-00000000 számú
számlaszámra történő utalással történik.

FIGYELEM!
TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK MEGFIZETÉSÉRŐL


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 28. napján megjelent 141. számú-Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIIL 28.) Korm. rendelet. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2013. augusztus 29. napján lépett hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet.

A fentiekre tekintettel az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) a hulladéklerakási járulék megfizetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 318/2013. (VIIL28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-a értelmében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.
A Korm rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesiti.


Az OKTVF felhívja a T. Ügyfelek szíves figyelmét, hogy a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezettek a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára

történő átutalással fizessék meg.

Figyelem! A fenti számlaszám kizárólag hulladéklerakási járulék befizetésére szolgál!

(Amennyiben NEM hulladéklerakási járulékot kívánnak fizetni az OKTVF részére, akkor a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 00287261 00000000 számú számlánkra kérjük az utalást.)

Külföldről történő utalás esetén a számlaszámunk:

IBAN szám: HU44 10032000 00287261 00000000

SWIFTkód: MANEHUHB


Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a befizetéssel érintett negyedévet, valamint a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezett KÜJ számát.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a Vidékfejlesztési Minisztériumban" projekt -
ÁROP-2011-1.2.6/A-2011-2012-0002 ügyleírásai elérhetők a
Nyomtatványok - Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a VM-ben menüpontban

Megjelent az új ÉLŐHELY VÉDELMI IRÁNYELV ÚTMUTATÓ!
Letölthető a
Természetvédelem --> Natura2000 menüpontból
HKP
Hivatali Kapu
Tájékoztatás a Hivatali Kapuról
E-PRTR Tájékoztató E-PRTR jelentés köteles ügyfeleink részére
---> Tájékoztató letöltése
Vadonleső - természet-megfigyelő rendszer