1995. évi LIII. törvény
kivonata (70. §)
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
kivonata (17-25. §)

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - 1995. évi LIII. törvény - 70. §

70. §  
(1) Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani.
(2) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.