Zajkibocsátással kapcsolatos jogszabályok
 
284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 
27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

Eljárások:

Zajkibocsátási határérték megállapítási kérelem tartalmi követelményei:
> 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlap kitöltve,
> amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása alapján méréssel vagy számítással kell megállapítani a zajforrás hatásterületét és ez a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, szüksége csatolni:
- a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményei, valamint
- a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.
Zajkibocsátási határérték módosítási kérelem tartalmi követelményei:
> 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti űrlap kitöltve.
> bejelentéshez mellékelni kell (ha van) a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.