Tájékoztató

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (a továbbiakban: EU rendelet) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről Magyarországon 2015. január 2-án lépett hatályba. Az EU rendelet 31. cikk (1) bekezdése alapján az uniós jegyzékben szereplő idegenhonos inváziós fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatokat nem kereskedelmi céllal tartó tulajdonosok számára engedélyezni kell, hogy ezeket az állatokat természetes életük végéig megtarthassák, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

 

a) az állatokat már az uniós jegyzékbe való felvételüket megelőzően is tartották;

b) az állatokat zárt módon tartják, és meghoznak minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy azok ne szaporodhassanak és ne szabadulhassanak ki.

 

Az EU rendelet hazai részletszabályait többek között az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) állapítja meg. Az EU rendelet fenti előírásainak eleget téve a Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdése alapján az EU rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonosok az általuk tartott idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott állatokat kötelesek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a tulajdonos nevét, az egyedek faját, darabszámát, nemét (amennyiben ismert), életkorát, a tulajdonba kerülés időpontját, valamint tartási körülményeinek leírását. A (2) bekezdés alapján a területi természetvédelmi hatóság a bejelentett példányokról és a velük összefüggésben közölt adatokról nem közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. A (3) bekezdés alapján a területi természetvédelmi hatóság a bejelentéssel érintett faj jogszerű tartásának feltételeiről a bejelentőt tájékoztatja. A (4) bekezdés szerint a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a természetvédelmi hatóság a 10. § a) pontja alapján inváziós bírságot szab ki.

 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében az alábbi, az ország növény, illetve az állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes fajok kedvtelésből való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala Magyarországon már 2010. július 1. óta tilos:

 

Amurgéb (Perccottus glehni),

Észak-amerikai mosómedve (Procyon                   lotor)

Kígyófejű halak (Channa spp.,               Parachanna spp.)                                                                           összes                                                                               faja,

Kanadai hód (Castor canadensis)

Amerikai ökörbéka (Rana catesbeiana),

Kanadai vörösmókus (Tamiasciurus            hudsonicus)

Keleti unka (Bombina orientalis),

Közönséges szkunk (Mephitis mephitis)

Aligátorteknős (Chelydra serpentina)

Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)

Díszes ékszerteknős (Chrysemys picta)

Nutria (Myocastor coypus)

Keselyűteknős (Macroclemmys                      temminckii)

Szürke mókus (Sciurus carolinensis)

Vörösfülű ékszerteknős (Trachemys   scripta elegans) – a 15 cm-nél kisebb              páncélhosszúságú példányok)

Amerikai rókamókus (Sciurus niger)

Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)

Csinos tarkamókus (Callosciurus                  erythraeus)

Amerikai nyérc (Mustela vison)

Japán mókus (Sciurus lis)

 


 

A fenti fajok az EU rendelet és Korm. rendelet szerinti feltételekkel sem tarthatók!

 

 

 

 


 

A fenti feltételek teljesülése esetén és a bejelentési kötelezettség mellett az alábbi fajok tarthatók:

 

Magyar név

Tudományos név

Jegyzékre kerülés napja

Emlős

Burmai tarkamókus

Callosciurus finlaysonii

2022-07-12

Jávai mongúz

Herpestes javanicus

2016-08-03

Kínai muntyákszarvas

Muntiacus reevesii

2016-08-03

Pettyes szarvas

Axis axis

2022-07-12

Pézsmapocok

Ondatra zibethicus

2017-08-02

Szibériai csíkosmókus (burunduk)

Tamias sibiricus

2016-08-03

Vörösorrú koáti (ormányosmedve)

Nasua nasua

2016-08-03

Hal

Fekete törpeharcsa

Ameiurus melas

2022-07-12

Kínai razbóra

Pseudorasbora parva

2016-08-03

Naphal

Lepomis gibbosus

2019-08-15

Szúnyogirtó fogasponty

Gambusia affinis

2022-07-12

 

Gambusia holbrooki

2022-07-12

 

Morone americana

2022-07-12

 

Fundulus heteroclitus

2022 (hatályos: 2024.08.02-től)

Csíkos tengeriharcsa

Plotosus lineatus

2019-08-15

Madár

Kormos bülbül

Pycnonotus cafer

2022-07-12

Nílusi lúd

Alopochen aegyptiacus

2017-08-02

Indiai varjú

Corvus splendens

2016-08-03

Szent íbisz

Threskiornis aethiopicus

2016-08-03

Pásztormejnó

Acridotheres tristis

2019-08-15

Hüllő

Királysikló

Lampropeltis getula

2022-07-12

Kétéltű

Dél-afrikai karmosbéka

Xenopus laevis

2022 (hatályos: 2024-08-02-től)

Gerinctelen

Aranykagyló

Limnoperna fortunei

2022-07-12

Ázsiai lódarázs

Vespa velutina nigrithorax

2016-08-03

Cifrarák

Orconectes limosus

2016-08-03

Északi cifrarák

Orconectes virilis

2016-08-03

Jelzőrák

Pacifastacus leniusculus

2016-08-03

Kaliforniai vörösrák

Procambarus clarkii

2016-08-03

Kínai gyapjasollósrák

Eriocheir sinensis

2016-08-03

Virginiai márványrák

Procambarus falax formavirginalis

2016-08-03

 

Arthurdendyus triangulatus

2019-08-15

 

Solenopsis geminata

2022-07-12

 

Solenopsis invicta

2022-07-12

 

Solenopsis richteri

2022-07-12

 

Wasmannia auropunctata

2022-07-12

 

Faxonius rusticus

2022-07-12

 

 

A bejelentés menete:

 

A „Bejelentő lap” letöltését és teljes körű kitöltését követően személyesen, postai vagy elektronikus úton tudja eljuttatni a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére. A bejelentő laphoz kérjük minden esetben csatoljon az egyedekről és tartási körülményeikről fotódokumentációt!

 

Cím:                             9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.

Telefon:                        +36 (96) 896-151

Osztályvezető:              Pandur László

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kormányhivatalnak e-mailen nem áll módjában elfogadni a bejelentését, elektronikus úton az epapir.gov.hu honlapon keresztül teheti meg!

 

További információk érhetők el az inváziós fajok teljes köréről, szabályozásukról, az általuk okozott súlyos ökológia kockázatokról és a visszaszorításuk érdekében teendő intézkedésekről az alábbi honlapokon:

 

https://termeszetvedelem.hu/idegenhonos-invazios-fajok-jogszabalyi-vonatkozasai-eu-s-jegyzek/

 

http://www.invaziosfajok.hu/hu

 

https://www.ferto-hansag.hu/hu/dokumentumtar.html#104,

 

 

Kelt. Győr, 2023.05.15.

 

 

Letölthető nyomtatványok (bejelentő lapok)

Bejelentő lap (DOCX)
Bejelentő lap (PDF)

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok tartóinak nem közhiteles hatósági nyilvántartása során történő adatkezelésről szóló tájékoztató:

Adatkezelési tájékoztató (PDF)