Levegővédelmi engedélykérelem tartalmi követelményei
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. és 6. melléklete szerint a levegővédelmi engedély kérelem tartalmi követelményei a következők:
5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei
1.) a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői
2.) helyszínrajz, a légszennyező források bejelölésével
3.) a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése
4.) a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai
5.) a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai
6.) a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai
7.) a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások
8.) a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások
9.) ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések
10.) további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják
11.) a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések
12.) annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának
13.) a hatásterület lehatárolása
14.) az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása