Felszámolás, végelszámolás
A felszámolás alatt álló szervezet vezetője a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint
székhelyére vonatkozó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény 31. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát a felszámoló útján a telephely és a székhely szerinti illetékes
környezetvédelmi hatóság számára adja meg. A nyilatkozat formai és tartalmi kövelelményeit a felszámolási
eljárás és végelszámolás környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeiről szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.