Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII.törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108.§ (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre köteles
szervek 2018.január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 68. §-a értelmében:

"Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett
beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott."

Az elektronikus űrlappal támogatott ügyekre vonatkozó elektronikus űrlapok elérési útvonala az alábbi linken érhetőek el:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly