Veszélyes hulladékok kezelésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
Jogszabályok
A veszélyes hulladékok kezelésére irányuló tevékenységeket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szabályozza.
A kérelem beadása
A hulladékkezelésre vonatkozó engedélykérelmet a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (az egész országot érintő tevékenység esetében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségre) a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.
Az engedélyezési eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján szolgáltatási díjat kell fizetni.