A nem veszélyes hulladékok kezelésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenység - a saját tevékenységből származó hulladékok előkezelését kivéve - csak a Hatóság (az egész országot érintő tevékenység esetében a Pest Megyei Kormányhivatal) külön engedélyével végezhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési-bontási hulladékok újrahasznosítása előtt (pl.: hasznosítási célú deponálás, építőanyag kiváltása építésből-bontásból származó törmelékkel) is be kell szerezni - ez esetben az eseti, egyedi alkalomra szóló - hulladékkezelési engedélyt.
A hulladékkezelésre vonatkozó engedélykérelmet a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (az egész országot érintő tevékenység esetében a Pest Megyei Kormányhivatal) a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.
Az engedélyezési eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján szolgáltatási díjat kell fizetni.