A Felügyelőség nettó 5 millió Ft-ot
meghaladó szerződései
A Felügyelőség dolgozóinak
külföldi kiküldetései
A Felügyelőség
mobiltelefon-költségei
A Felügyelőség
gépkocsi-használatának költségei
A Felügyelőség
költséghatékonyság-javító intézkedései
A Felügyelőség
költségvetése

Költségvetés - 2011. év
Költségvetés - 2012. év