A Zöld Pont Irodában található ingyenes kiadványok - gyerekeknek
  1.) Kuka Manó - Mese a szelektív hulladékgyűjtésről
  2.) Amit a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtéséről tudni kell
  3.) Öko Panna és Öko Palkó - Feladatlap óvodásoknak a szelektív hulladékgyűjtésről
  4.) Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése otthonunkban
- Feladatgyűjtemény általános iskolások részére
A Zöld Pont Irodában található magyar nyelvű ingyenes kiadványok jegyzéke
  1.) Környezetvédelmi tájékoztató 2004.
  2.) Környezetvédelmi tájékoztató 2006.
  3.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv Általános kötet 2003-2008.
  4.) A Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve 2003-2008.
  5.) Vízeink krónikája
  6.) Folyóvizi életterek hidro-ökológiai működőképességének vizsgálata
  7.) Nagyobb biztonság a Tisza-vidéken - 2006
  8.) Környezetünkért Európai módon - víz- és szennyvízkezelő létesítmények
  9.) Környezetünkért Európai módon - hulladékgazdálkodási létesítmények
  10.) A Verespatak project - 9. fejezet
  11.) Ne égesd el!
  12.) Ismerd meg Magyarország Nemzeti Parkjait!
- Balatoni Nemzeti Park
- Duna-Dráva Nemzeti Park
- Kiskunsági Nemzeti Park
- Kőrös-Maros Nemzeti Park
  13.) Kérdések és válaszok gazdálkodóknak
  14.) Infolánc/infolink
  15.) Hulladékok új utakon
  16.) Zöld közbeszerzés
  17.) Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek
1 - A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei
2 - A települési szilárd hulladékkezelés üzemviteli költségei
3 - A települési szilárd hulladék kezelését szabályozó önkormányzati rendelet tartalmi és formai követelményei
4 - A települési szilárd hulladék szelektív kezelésének módszerei, alkalmazási lehetőségei
5 - A települési szilárdhulladék termikus kezelése
6 - Az építési-bontási hulladékok kezelése
7 - Régi lerakók rekultiválása
8 - A korszerű, regionális haulladéklerakók létesítése és üzemeltetése
9 - Zöld és biohulladékok komposztálása
10 - Települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozása
  18.) EU-csatlakozás 2004.
  19.) A tiszta, szép és egészséges Magyarországért
- Hogyan csökkenthető a hulladék mennyisége a háztartásban?
- Mit tegyünk a veszélyes háztartási hulladékkal?
- Mit tegyünk az elhasználódott étolajjal?
- A hulladékgyűjtő szigetről és udvarról
- Mit tegyünk a hulladékká vált elemekkel, akkumulátorokkal?
- Az átrakóállomásról
A Zöld Pont Irodában található angol nyelvű ingyenes kiadványok jegyzéke
  1.) Impacts and Responses in Central and Eastern European Countries
- Pécs, 2006. november 5-8.
  2.) Waste management on new ways
  3.) Fish of the Danube - plakát
A Zöld Pont Irodában található saját készítésű kiadványok jegyzéke
  1.) Hulladékos Információs Rendszerbe (HIR) bejelentkezés
- Ügyfél adatlap
- Telephely adatlap
  2.) Hulladék begyűjtők, előkezelők adatszolgáltatása - HB lap
  3.) Hulladék ártalmatlanítók, hasznosítók - HK lap
  4.) Hulladéktermelők adatszolgáltatása - HT lap
  5.) Nyilvántartás hulladéktermelők részére - Nyomtatvány
  6.) A termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok
  7.) Nyilatkozat a felszámolási és végelszámolási eljárásokhoz - Nyilatkozat
  8.) Vízjogi engedélyek fajtái, az egyes engedélyfajtákból származó jogosultságok
  9.) Elvi vízjogi engedély - Segédlet
  10.) Vízjogi létesítési engedély - Segédlet
  11.) Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély, a két engedélyfajta kapcsolata - Segédlet
  12.) Amit a vizikönyvi nyilvántartásról, okirattárról tudni érdemes - Segédlet
  13.) Jelentkezés a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe - Segédlet
  14.) Tájékoztatók építési engedélyezési eljáráshoz
- Elvi építési engedélykérelem
- Építési engedélykérelem
  15.) Tájékoztatók és adatlapok a levegőtisztaság-védelmi ügyekhez
- Szempontok a LAL-lapok kitöltéséhez
- Szempontok az LM-lapok kitöltéséhez
  16.) Tájékoztató a zajvédelmi ügyekhez
  17.) VKJ tájékoztató