Zajkibocsátással kapcsolatos jogszabályok
 
284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 
27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról