Vízvédelemmel összefüggő jogszabályok
Felszíni vízvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok
Felszín alatti vizek védelmével
kapcsolatos jogszabályok

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről - 332,9 kB
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról - 344,5 kB
14/2005.(VI.28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról - 61,0 kB
123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről - 148,2 kB
30/2004.(XII.30.) KvVM. rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól - 84,6 kB
10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM. együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről - 104,2 kB
6/1989.(V.13.) KVM. rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról - 38,0 kB
21/1999.(VII.22.) KHVM-KöM. együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól - 46,1 kB
2/1997.(II.18.) KHVM. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről - 57,0 kB
2/1971.(V.18.) OVH rendelkezés a hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról - 27,5 kB
2052/2002.(II.27.) Korm. határozat az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról - 27,2 kB
2/1999.(K.H.V.Ért.15.) KHVM-KöM. együttes utasítás a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről - 37,6 kB