TVT TVT beszámolók

Területi Vízgazdálkodási Tanács

Működését az 5/1998. (III.11.) KHVM rendelet szabályozza.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességén belül Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megyék területeit érinti a tevékenysége.
A Tanács tagjai:
> Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviselője
> Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Győr
> Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója, Győr
> Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, Győr
> Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, Tatabánya
> Győr Megyei Jogú Város polgármestere
> Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
> Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere
> Esztergom Város polgármestere
> Győr-Moson-Sopron megyei Albizottság elnöke
> Komárom-Esztergom megyei Albizottság elnöke
A Tanács feladatai:
Működési területén véleményezi:
> A regionális vízgazdálkodás-fejlesztési terveket.
> A regionális vízkészlet-megosztási terveket.
> A regionális szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat.
> A térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat, ideértve a fejlesztési programok pénzügyi konstrukciójára vonatkozó javaslatokat.
> A határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat.
> A vízügyi célelőirányzatból adható támogatás felhasználására irányuló pályázatokat.
Javaslatot tesz:
> Jogszabályok előkészítésre, módosítására.
> Nemzetközi egyezmények tekintetében prioritások megfogalmazására.
> A régió, illetve régiók közötti kapcsolatot érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére.
> A Tanács - Magyarország települési szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján - a készülő programok összehangolására.
Értékeli:
> A működési területén végzett árvíz- és belvízvédekezési, vízminőség kárelhárítási terveket és tevékenységeket.
> A címzett és céltámogatással támogatott önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait.
A Tanács tevékenységét önállóan, a Megyei Területfejlesztési, továbbá Regionális Fejlesztési Tanáccsal összehangoltan végzi.

Területi Vízgazdálkodási Tanács Hatósági Koordinátora feladatai:
>> Koordinálja a Tanács jogszabályban megjelölt feladatkörének ellátásához az egységes és összehangolt végrehajtás érdekében a kapcsolódó feladatokat a zöld hatóság hatáskörében és illetékességi területén.
>> Közreműködik társhatóságokkal (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei intézményei, megyei földművelésügyi hivatalok, megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok) való kapcsolattartásban.
>> Koordinációs tevékenysége alapján napi kapcsolatot tart a tervezés, építés, fenntartás, üzemeltetés területi képviselőivel.
>> Az egyes államilag elkülönített pénzalapokból adható támogatás felhasználásra irányuló pályázatok sikeressége érdekében - a külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő figyelembe vételével, jogi és műszaki kritériumok teljesülése esetén - szakmailag segíti a zöld hatóság hatáskörébe tartozó engedélyek, hozzájárulások beszerzésének pályázati határidőre történő teljesítését.