A Vízgazdálkodási Osztály feladatai

1.) Részvétel a vízgazdálkodás szakigazgatási tevékenységének ellátásában, koordinálásában.
2.) Szakhatósági állásfoglalások összeállítása és kiadása vízgazdálkodást érintő ügyekben.
3.) Vízgazdálkodási szakvélemények összeállítása és megadása társosztályok részére vízgazdálkodási kérdéskörökben.
4.) A vízjogi engedély kérelmek mellékletét képző dokumentációk műszaki szempontú elbírálása, a kiadásra kerülő elvi-, létesítési-, és üzemeltetési engedélyek egységes műszaki tartalmának meghatározása, összeállítása a társosztályok koordinálásával, szakhatóságok állásfoglalások figyelembevételével, különösen az alábbi kiemelt témakörökben:
  > Vízbeszerzés felszíni ill. felszín alatti vizekből
  > Vízkutatás
  > Felszín alatti vizekre telepített vízművek kialakítása
  > Forrásfoglalások
  > Felszíni vízkivételi művek
  > Védőterületek, védőidom
  > Öntözés
  > Halastavak, tógazdaságok
  > Víztározók
  > Síkvidéki vízrendezés
  > Belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
  > Hegy- és dombvidéki vízrendezés
  > Vízellátás, vízemelés, víztárolás és vízelosztás
  > Víztisztítás
  > Csatornázás
  > Szennyvíztisztítás
  > Ipari és mezőgazdasági vízgazdálkodás
  > Árvízmentesítés, árvízvédelem, védvonalak, egyéb vízkárelhárítás
  > Folyószabályozás, partrendezés
  > Folyók lépcsőzése
  > Víziutak
  > Vízerőhasznosítás
  > Tószabályozás
5.) Az Európai Uniós Víz Keretirányelv hazai harmonizációjának, a vizek jó ökológiai állapotba kerülésének elősegítése a vízgazdálkodás területén.
6.) III. fokú árvíz-, belvíz-, és vízminőségvédelmi készültség esetén a kárelhárításban való részvétel műszaki irányítóként.
7.) A Területi Vízgazdálkodási Tanácsban való részvétel, a Felügyelőség képviseletének ellátása koordinátori szerepkörben.
8.) Vízügyi felügyeleti tevékenység ellátása az ÉDUKTVF működési területén található, vízgazdálkodási tevékenységet folytató vagy vízgazdálkodást, vízgazdálkodási érdeket érintő szervezeteknél.
9.) A Vízkészlet Járulékkal kapcsolatos tevékenységet ellátó csoport ügyintézésének elősegítése.
10.) Az ÉDUKÖVIZIG-gel történő kapcsolattartás vízgazdálkodási ügyekben.