Védett területek

A VÉDETT TERÜLETEK megtekinthetők a KvVM által üzemeltetett

Természetvédelmi Információs Rendszer-ben.