Natura 2000 tájékoztatás Földhivatali bejegyzés Natura 2000-et érintő tervek engedélyeztetési szempontjai

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 41/A § (2) bekezdése alapján a Natura 2000 területek kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni, mely a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat.
Ezúton tájékozatjuk Önöket, hogy az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az illetékességi területén található, és a 45/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben kihirdetett Natura 2000 területek bejegyeztetését megkezdte.
Ezzel egyidejűleg tájékoztatást küld az illetékességi területe szerinti önkormányzatoknak, hogy a lakosságot a szokott módon ill. hirdetmény útján tájékoztassa a változásokról.