Mérőállomás - mérőlaboratórium
9028 Győr, Török Ignác u. 68.
Telefon: 06-96/514-172 - - - - - Fax: 06-96/514-171

A Mérőállomás egyik fő tevékenysége a környezeti elemek rendszeres monitorozása. Ennek keretében a területünkön levő vízfolyásokon és tavakon mintegy 30 mintavételi hely található, melyeknél vett minták vizsgálatával nyomon követjük a felszíni vizek minőségének alakulását.
A területünkön levő települések légszennyezettségének rendszeres figyelése hét automatikus mérőállomás segítségével történik. (kettő Győrben, kettő Tatabányán, egy-egy pedig Dorogon, Sopronban, Esztergomban található). A háttér légszennyezettséget egy db, Sarródon, a Fertő tó partján található automatikus állomás méri. Emellett a légszennyezettségi mérőhálózat keretében, 19 helyen található automatikus mintavevő berendezés, amelyek segítségével a környezeti levegő kén-dioxid és nitrogén-dioxid szennyezettségét követjük nyomon.
A környezeti elemek monitorozásán túl a Mérőállomás tevékenységi körébe tartozik a Felügyelőség hatósági tevékenységének támogatása a vízvédelem, levegőtisztaság védelem, hulladékgazdálkodás, talajvédelem és zajvédelem területén.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkára döntése értelmében a Mérőállomás 2006-tól ismételten végezhet mérési szolgáltatási tevékenységet szabad kapacitásának kihasználására. Ennek keretében a Mérőállomás felajánlja mérési tevékenységét vállalatok, cégek és magánszemélyek környezetvédelmi mérési problémáinak megoldására.

A Mérőállomás a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1275/2004 számon akkreditálva van.

Az akkreditálás műszaki területe, amely felöleli a Mérőállomás teljes tevékenységét, az alábbi:
Felszíni, felszín alatti- és szennyvizek fizikai, kémiai és hidrobiológiai vizsgálata Hulladékok mintavétele és vizsgálata
Környezetvédelmi talajmintavételek és vizsgálatok Levegőtisztaság-védelmi immisszió és emisszió mérések
Környezeti és munkahelyi zaj- és rezgésmérés.  
A laboratórium a klasszikus analitikai méréseken túl, képes a szervetlen mikroszennyezők (nehézfémek) és a szerves mikroszennyezők széles körének mérésére.
Az elvégzett és akkreditált mérések teljes listája (mérési módszerrel és alsó méréshatárral együtt) a Felügyelőség valamint a NAT honlapjáról is letölthető.
Amennyiben Önnek környezetvédelmi mérési problémájának megoldására segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Mérőállomás szakembereihez, kérje árajánlatunkat.
Elérhetőségünk:
telefon: 96-514-172 Fax: 96-514-171
Erdős József Mérőállomás vezető: telefon: 514-180 e-mail: erdos@edktvf.kvvm.hu
Víz, hulladék és talajvizsgálatok ügyében:
Vass István Mérőállomás vezető helyettes: telefon: 514-173 e-mail: vass@edktvf.kvvm.hu
Reményiné Vadász Ibolya csoportvezető telefon:514-181
Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések ügyében:
Boncz Ferenc csoportvezető telefon: 514-175
Levegőtisztaság-védelmi immisszió mérések ügyében:
Lautner Péter Mérőállomás vezető helyettes telefon: 514-195