Levegőminőségi adatok elektronikus bevallása
A helyhez kötött légszennyező források
alapadatainak-, illetve az azokban bekövetkezett változások bejelentése (LAL),
valamint
A helyhez kötött légszennyező források éves adatainak bejelentése (LM)
számítógépes adathordozón történő teljesítése

A KvVM kidolgoztatta a
"LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATOK BEVALLÁSA - ADATSZOLGÁLTATÓI PROGRAM"-ot,
amelynek segítségével számítógépes adathordozón is teljesíthető az adatszolgáltatási kötelezettség.
Az elektronikus adatbevallás rendszerébe történő bejelentkezés menete:
1.) A számítógépes adathordozón történő adatszolgáltatási forma választását az adatszolgáltatásra kötelezettnek a telephely szerint illetékes Felügyelőségnek hivatalosan be kell jelentenie.
A bejelentés a "BEJELENTÉS a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi adatok számítógépes adathordozón történő szolgáltatásáról, ill. annak visszavonásáról" elnevezésű nyomtatványon történik.
A "BEJELENTÉS" kitöltéséhez az ÚTMUTATÓ itt letölthető.
2.) A Felügyelőség a nyilatkozatban szereplő adatokat a saját nyilvántartásával összehasonlítja és amennyiben az üzemeltető és telephelye rendelkezik a szükséges KÜJ és KTJ azonosítókkal, akkor a telephelyet a számítógépes adatszolgáltatási rendszerbe (LAIR - KTJ adminisztráció) bejelentkezteti.
3.) A Felügyelőség a telepítőkészletet telephelyenként készíti el, mely személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton, vagy kérésre kipostázzuk.
A felügyelőségi regisztrációt követően minden esetben kötelező a KvVM honlapján (http://www.kvvm.hu/lair_pcadat) történő regisztráció is az 5. pontban leírt esetleges változások miatt!
4.) A bejelentéssel az adatszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentőlapon megadott "Érvényességi dátum"-tól kezdve a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatásait (a bejelentkeztetett telephelyeire) csak számítógépes adathordozón teljesíti, és amelyet az átvett adatszolgáltató programmal állít elő.
Az így bejelentkezett és a LAIR-ban adminisztrált telephelyre papír adatlapú adatszolgáltatást nem lehet benyújtani.
5.) Ha a programban, vagy egy kódtörzsben változás következik be, a módosítást a Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium az internetes oldalán (http://www.kvvm.hu/lair_pcadat) - regisztráció után - térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Az adatszolgáltató program megfelelő lehetőséggel rendelkezik az Internetről letöltött állományokból frissítésére. Változás esetén az adatszolgáltató feladata a program- valamint a kódtörzs-frissítő állományok letöltése és a kódtörzsek aktualizálása.