Levegővédelmi engedélykérelem tartalmi követelményei
A 21/2001. (II.14.) Korm. sz. rendelet 9.§. és 10.§. szerinti levegővédelmi engedély kérelem tartalmi követelményei a következők:
 
Az engedélykérelemnek a következőket mindenképpen tartalmaznia kell:
1.) az engedélykérő azonosító adatai
2.) a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői
3.) helyszínrajz, a légszennyező források bejelölésével
4.) a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése
5.) a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai
6.) a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai
7.) a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai
8.) a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások
9.) a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások
10.) ahol szükséges, a létesítményben, illetőleg a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, illetőleg csökkentő tervezett intézkedések
11.) további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják, különös tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra
12.) a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések
12.) annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának
14.) az 1-13. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.
Megjegyzés: Felületi (diffúz) forrásokra vonatkozóan az engedélykérelmet a fentieket értelemszerűen alkalmazva kell megfogalmazni.