Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
ellenőrzési terve 2012. évre

A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 91.§-a értelmében tájékoztatja ügyfeleit, hogy ellenőrzési tervet készített,
mely MS Excel formátumban, vagy OpenOffice formátumban,
illetve az Ügyfélfogadójában megtekinthető. Az ellenőrzési terv a 2012-re, mint ellenőrzési időszakra ütemezett kötelező ellenőrzéseket tartalmazza, a hatóság a tervben megnevezett telephelyeken helyszíni ellenőrzést kíván végrehajtani.
A hatóság a 2012-es ellenőrzési időszakról annak lezárultát követően, 2013-ban ellenőrzési jelentést fog készíteni, melyet mind a honlapján, mind az ügyfélfogadójában közzétesz.
Győr, 2012. március 19.
Németh Zoltán
igazgató
Dokumentum megnevezése Letölthető dokumentum
Ellenőrzési terv - A teljes ellenőrzési terv
MS Excel

OpenOffice


Az ellenőrzési tervek témakörönként:
Ellenőrzési terv - IPPC (PDF formátum)
Ellenőrzési terv - I. felügyeleti kategória (PDF formátum)
Ellenőrzési terv - II. felügyeleti kategória (PDF formátum)
Ellenőrzési terv - Autóbontók (PDF formátum)
Ellenőrzési terv - Elektronikai hulladékkezelők (PDF formátum)