1995. évi LIII. törvény kivonata (73-80. §) 11/1996. (VII. 4.) KTM. rendelet

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
- 11/1996. (VII. 4.) KTM. rendelet

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (8) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §  
(1) Környezetvédelmi megbízottként (a továbbiakban: megbízott) alkalmazható az a személy, aki
  a) megfelel az e rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak;
  b) büntetlen előéletű; továbbá
  c) nem esik a Kt. 108. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kizáró rendelkezés hatálya alá.
(2) A megbízott képesítési feltétele:
  a) a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete A) csoportba sorolt tevékenységek esetén
    - környezetmérnöki képesítés; vagy
    - felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy
    - felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat;
    - hulladékgazdálkodási technológus (OKJ-szám: 55 5470 01) képesítés; vagy
    - környezet és hidrotechnológus (OKJ-szám: 54 5470 01) képesítés;
  b)  
  c) az R. mellékletében a B) csoportba sorolt tevékenységek esetén legalább az alább felsorolt középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyike:
    - környezetvédelmi szakelőadó (OKJ-szám: 53 5470 03),
    - hulladékkezelő technikus (OKJ-szám: 52 5470 01),
    - környezetvédelmi méréstechnikus (OKJ-szám: 52 5470 02),
    - környezetvédelmi technikus (szakmacsoport szerint) (OKJ-szám: 52 5470 04),
    - települési környezetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 05),
    - természetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 06),
    - környezet- és vízgazdálkodási technikus (OKJ-szám: 52 5842 01),
    - víz- és szennyvíztechnológus (OKJ-szám: 52 5842 02),
    - közlekedésépítő, környezetvédő technikus (OKJ-szám: 52 5832 03),
    valamint az 1993 előtt iskolarendszerű képzésen kívül szerzett, államilag elismert kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés [középfokú környezetvédelmi szaktanfolyam a 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet alapján], továbbá az 1997. december 31-ig megszerzett környezeti asszisztens (OKJ-szám: 52 5470 03) képesítés. A kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés és a környezeti asszisztens képesítés 2005. július 31-ig fogadható el, kivéve, ha a megbízottnak a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig ezen időponttól 3 évnél kevesebb idő van hátra.
3. §  
  A 2. § a)-b) pontjában meghatározott képesítési előírást - ha a foglalkoztatása munkaviszony keretében történik - e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével kell érvényesíteni, illetőleg ez esetben a képesítési előírás nem követelhető meg, ha a megbízottnak a nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél kevesebb idő van hátra.
4. §  
  Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.